Formål - vores grundlag


Der er tale om en lukket forening. Der tages i hvert enkelt tilfælde stilling til et ønsket medlemskab. Bremsen skal være en forening for folk, der har lyst til at mødes med andre omkring produktion, salg og forevisning af forestillinger.

 

Vi skal ikke tjene penge på vores forestillinger forstået på den måde, at vi ikke skal præstere et overskud til "et godt formål" som for eksempel en idrætsforening. Vores mål er at have så meget på kontoen, at vi kan aflyse en forestilling eller få en fiasko uden at få private lommesmerter.

 

Da vi ikke selv råder over et spillested, må vi forhandle os frem til et sådant fra gang til gang. Her gælder det, at begge parter skal være tilfredse med aftalen.


Kun for voksne medlemmer, 18 år. Der kan dog optages unge i alderen 15-17 år.


Ingen offentlige tilskud, der binder teatret overhovedet – gerne sponsorer og gerne lån af et kommu-nalt foreningslokale til prøver.


Intet medlem kan få økonomisk gevinst af medlemskabet (ingen honorarer - ej heller kørselsgodt-gørelse).


Premierer skal koordineres med anden amatørteater-virksomhed i Hobro Kommune.